The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.;

Масове звільнення працівників і інформування Держпраці Пенсійним фондом

Наприкінці літа 2018 р. у компанії планується звільнення працівників (понад 95%) за строковими трудовими договорами. Чи надасть Пенсійний фонд інформацію до Держпраці?

Відповідно до п. 4 розділу I Порядку №11-11 обмін інформацією між суб'єктами інформаційного обміну на центральному рівні здійснюється в електронному вигляді з використанням телекомунікаційного ресурсу спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв'язку, відповідно до Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженого постановою Кабміну від 11.10.2002 р. №1519, та Положення про спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади, затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 26.09.2003 р. №76/ДСК.

1 Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затверджений постановою правління ПФУ від 29.05.2017 р. №11-1.

Відповідно до п. 1 розділу 4 Порядку №11-1, інформація, що надається Пенсійним фондом Держпраці, включає дані про страхувальників, у яких у звітному місяці відбулося зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків порівняно з попереднім звітним місяцем.

Якщо на підприємстві планується звільнення більше ніж 95% працівників, інформація про це підприємство буде надана Пенсійним фондом до Держпраці, незалежно від того, що зменшення кількості працівників відбувається через закінчення строкових трудових договорів. Це зумовлено тим, що в Порядку №11-1 не зазначено спеціальних умов, за яких не надається інформація, якщо штат працівників було зменшено на 10% і більше.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №25-26 від 18.06.2018

«ДК» №25-26 від 18.06.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.
The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.