(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Роз'яснено окремі питання щодо держзакупівель

! Учасникам держзакупівель

Мінекономрозвитку повідомило, що згідно з Законом про держзакупівлі замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника якщо, зокрема, відомості про юрособу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юрособа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юрособи у разі, коли вони є обов'язковими відповідно до закону.

З огляду на те що спосіб документального підтвердження відповідності учасників визначається самостійно, Мінекономрозвитку рекомендує замовникам (до початку фактичної реалізації повноважень Національним агентством) у документації конкурсних торгів/запиті цінових пропозицій встановлювати такий спосіб документального підтвердження відповідності вищезазначеним вимогам:

1) інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилися до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

2) інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у разі, коли вони є обов'язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у разі, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону.

Лист Мінекономрозвитку від 25.05.2015 р. №3302-05/16476-07


Імпорт оборонної продукції звільнено від ПДВ та мита

! Імпортерам оборонної продукції

Президент підписав закони, якими вносяться зміни до статті 197 Податкового кодексу України та Митного кодексу щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення.

Згідно з документами, звільняються від оподаткування ПДВ та мита операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту складових (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби) та з першого постачання цих товарів на митній території України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений КМУ.

Порядок ввезення, постачання та цільового використання таких товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту та постачаються на митній території України, визначається КМУ.

Звільнення від оподаткування не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресоромщодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законодавством.

Закони України від 23.04.2015 р. №366-VIII та №365-VIII чинні з 29.05.2015 р.


Середній заробіток військовослужбовців-контрактників оподатковується

! Роботодавцям

ДФС у м. Києві нагадала, що компенсацiйнi виплати з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiдображаються у податковому розрахунку за формою №1ДФ за ознакою доходу «128».

При цьому, оскiльки зазначенi виплати звiльняються вiд оподаткування вiйськовим збором, вони не вiдображаються у роздiлi II у рядку «Вiйськовий збiр» податкового розрахунку за формою №1ДФ.

Крім того, ДФС зазначила, що середній заробіток мобілізованих працівників, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з демобілізацією, але продовжують службу за контрактом, оподатковується ПДФО, військовим збором та ЄСВ. При цьому такі витрати підприємств не підлягають бюджетній компенсації.

Лист ДФС у м. Києві від 22.04.2015 р. №6897/10/26-15-17-01-12


Кабмін визначився з порядком переведення дачних і садових будинків у житлові

! Громадянам

Кабінет Міністрів затвердив Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки.

Переведення дачних і садових будинків у житлові будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов'язані адміністративно або територіально.

Для переведення дачного чи садового будинку у житловий громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської ради, а в разі коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, — сільському голові відповідну заяву, до якої додаються:

— копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

— письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в житловий;

— звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у житловий будинок або про відмову в такому переведенні.

Місцева рада у 3-денний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у житлові видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у житловий із зазначенням його адреси.

Постанова КМУ від 29.04.2015 р. №321
набере чинності з дня опублікування
(станом на 02.06.2015 р. не опублікована)


Пенсіонер-підприємець вважається працюючою особою

! Пенсіонерам-підприємцям

ПФУ зазначає, що фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Документами, які підтверджують, що особа не працює, є:

— трудова книжка;

— індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку;

— відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

Отже, під час здійснення підприємницької діяльності пенсіонер вважається працюючим (незалежно від факту отримання доходу).

Лист ПФУ від 22.04.2015 р. №24480/02-20


Роз'яснено, як у бухобліку відобразити придбання малоцінних предметів

! Бюджетникам

Мінфін нагадав, що придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

— суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;

— транспортно-заготівельних витрат;

— інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів у разі оплати після їх отримання, якщо сума ПДВ не відшкодовується суб'єктам державного сектору, відображається за дебетом субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» та кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», водночас проводиться другий запис за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Якщо сума ПДВ відшкодовується суб'єктам державного сектору, оприбуткування зазначених предметів відображається (вартість без ПДВ) за дебетом субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» та кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», водночас провадиться другий запис за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами», сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» та кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Лист Мінфіну від 17.04.2015 р. №31-11420-07-10/13211


Дивіденди за виконавчим написом

! Суб'єктам господарювання

Кабмін уніс зміни до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Так, перелік доповнено документами, що підтверджують заборгованість з виплати дивідендів.

Для одержання виконавчого напису подаються:

а) витяг із протоколу загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, або витяг зі статуту акціонерного товариства, в якому передбачено виплату дивідендів за привілейованими акціями;

б) витяг з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить інформацію щодо включення стягувача до зазначеного переліку;

в) виписка з рахунку в цінних паперах депонента, що підтверджує його права на акції та права за акціями на відповідний час;

г) повідомлення, що надсилається особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

ґ) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;

д) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему України, або виписка з іншого рахунку про ненадходження коштів в установлений строк;

е) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана боржнику;

є) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв'язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів.

Постанова КМУ від 27.05.2015 р. №347
набере чинності з дня опублікування
(станом на 02.06.2015 р. не опублікована)


Скасовано сертифікацію окремих видів продукції

! Імпортерам

Мінекономрозвитку внесло зміни до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Так, із переліку вилучено:

«Мийні засоби»;

«Трактори малогабаритні»;

«Зварювальне обладнання»;

«Велосипеди, коляски дитячі»;

«Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу»;

«Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя»;

«Товари легкої промисловості»;

«Труби та балони»;

«Хімічні джерела струму»;

«Арматура трубопровідна», а також деякі види харчової продукції.

Наказ Мінекономрозвитку від 06.05.2015 р. №451
набере чинності з дня опублікування
(станом на 02.06.2015 р. не опублікований)

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №23/2015

«ДК» №23/2015


The remote server returned an error: (404) Not Found.