(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Брак у виробництві

За Академічним тлумачним словником, брак — це продукція або товар низької якості1. Причини браку можуть бути різними. Зокрема, брак може спричинятися самою технологією виробництва, тому його не можна уникнути. Або причиною браку можуть бути неправильні дії людей або зовнішні чинники. Розкажемо, як обліковувати брак у деяких випадках та які будуть податкові наслідки.

Класифікація браку

Нормативне визначення браку у виробництві слід дивитися у п. 14 П(С)БО 16 та в Iнструкції №291. Браком у виробництві вважаються продукція, напівфабрикати, деталі, вузли та роботи, що не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення (Iнструкція №291). Щодо браку при наданні послуг у нормативних документах нічого не говориться, але ми вважаємо, що на практиці він може мати місце, якщо в процесі надання послуг буде зіпсовано матеріали або клієнт відмовиться від оплати наданої йому послуги через її низьку якість. Тоді собівартість такої послуги слід вважати браком.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №22 від 28.05.2018

«ДК» №22 від 28.05.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.