(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.05.2018 р. №2144/6/99-99-14-05-01-15/IПК

Щодо заповнення реквізитів прибуткових та видаткових касових ордерів

Суттєво. ДФС вважає: якщо касовий ордер підписаний не головним бухгалтером, а уповноваженою особою, то прізвище та ініціали вносить саме ця особа.

! Бухгалтерам

Державна фіскальна служба України розглянула запит ПАТ щодо надання податкової консультації та у порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) повідомляє.

Щодо заповнення реквізитів прибуткових та видаткових касових ордерів.

Згідно з п. 25 розділу III Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. №148 (далі — Положення №148), приймання готівки у касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2 до цього Положення), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.

Про приймання установами/підприємствами готівки у касу за прибутковими касовими ордерами видається квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера), підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства. Використання печатки установою/підприємством не є обов'язковим.

Касири (особи, які виконують їхні функції) під час роботи з готівкою керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

Пунктом 26 розділу III Положення №148 визначено, що видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3 до цього Положення) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Підпис керівника установи/підприємства на видаткових касових ордерах не обов'язковий, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є його дозвільний напис.

Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, здійснюють видачу готівки здавальникам такої сільськогосподарської продукції за відомостями, у яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що підписуються здавальником.

Враховуючи зазначене, ДФС вважає, що у разі якщо прибутковий чи видатковий касовий ордер підписаний не головним бухгалтером, а особою, уповноваженою керівником установи/підприємства на зазначені дії, то прізвище та ініціали вносяться саме особою, що фактично підписувала такі ордери.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

«ДК» №22 від 28.05.2018

«ДК» №22 від 28.05.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.