(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.02.2018 р. №8/34-16-18

Щодо реалізації ОМС повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю (витяг)

Суттєво. Органи місцевого самоврядування уповноважені законом проводити перевірки у юросіб та фізосіб, які використовують працю найманих працівників, щодо дотримання вимог трудового законодавства.

! Роботодавцям

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянув <...> звернення <...> та в межах компетенції інформує.

<...>

2. Щодо того, чи дійсно зазначені органи місцевого самоврядування та ОТГ зможуть перевіряти будь-які підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників на підпорядкованій території. Але на відміну від Держпраці вони здійснюють контроль досить вузького кола питань, а саме: своєчасної та в повному обсязі оплати праці; додержання мінімальних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин.

За змістом статей 17 та 18 Закону органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають або не перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у цьому Законі термін «органи державного нагляду (контролю)» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

За змістом абзацу 2 статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органами державного нагляду (контролю) є уповноважені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. №295 (далі — Порядок). Зазначений Порядок має рекомендаційний характер для міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад.

Згідно з абзацом 3 пункту 2 Порядку державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (далі — виконавчі органи рад) з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов'язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Пунктом 2 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) установлено, що у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 — 4 статті 41 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Правопорушення, передбачені частинами 1 — 4 статті 41 КУпАП, стосуються питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин (тобто питань праці та зайнятості населення).

З наведеного випливає, що органи місцевого самоврядування уповноважені Законом проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають/не перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, щодо дотримання зазначеними суб'єктами вимог законодавства про своєчасну та в повному обсязі оплату праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин.

3. Щодо того, як слід вирішувати на сьогодні питання наявності чи відсутності мораторію для органів місцевого самоврядування та ОТГ.

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Однак за змістом статті 6 цього Закону та абзацу 23 Переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. №1104, дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (у частині заходів зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).

Таким чином, мораторій не поширюється на проведення органами місцевого самоврядування перевірок додержання вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

<...>

Генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування,
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою С. ШАРШОВ

«ДК» №22 від 28.05.2018

«ДК» №22 від 28.05.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.