ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Не проводили інвентаризацію резерву відпусток: які наслідки?

Підприємство з 2016 року нараховує резерв відпусток, але взагалі не проводило його річну інвентаризацію. За період з 2016 р. до 2020 р. зарплата підвищувалася 6 разів. Коли виплачували компенсацію невикористаної відпустки при звільненні працівників, нарахованого резерву виявилося недостатньо, а тому виникло сальдо за Д-т 47. Як підприємству вийти з такої ситуації?

Коригування резерву

Відповідно до п. 18 П(С)БО 11, залишок забезпечення належить переглядати на кожну дату балансу та за потреби відкоригувати (збільшити або зменшити). Якщо немає ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань, сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №21 від 25.05.2020

«ДК» №21 від 25.05.2020


The remote server returned an error: (404) Not Found.