ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Зведена податкова накладна на імпортний товар

За результатами інвентаризації було виявлено товари з дефектами. Комісія вирішила уцінити ці товари та нарахувати податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ПКУ. Як скласти зведену податкову накладну, якщо товар було ввезено у митному режимі імпорту?

Якщо товар втратив свої споживчі властивості і підлягає списанню, це насамперед свідчить про те, що такі активи не використовуватимуться в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності. А це означає, що права на ПК з ПДВ, враховуючи норми п. 198.3 ПКУ, немає. Тому якщо у минулому за такими товарами визнавався ПК (у т. ч. «імпортний» ПДВ), у періоді списання платнику ПДВ потрібно нарахувати податкові зобов'язання за пп. «г» п. 198.5 ПКУ.

Базою оподаткування у цьому випадку є вартість придбання таких товарів (п. 189.1 ПКУ).

Відповідно до п. 11 Порядку №13071, у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

1 Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. №1307.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі «Зведена податкова накладна» робиться позначка «X».

У таких зведених податкових накладних у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. I. Б.), у рядку «Iндивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляє умовний IПН «600000000000», а у верхній лівій частині зазначає тип причини відповідно до п. 8 Порядку №1307. У цьому випадку 13 — Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності.

Відповідно до п. 16 Порядку №1307, у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладено у п. 11 Порядку №1307, у графі 2 платник зазначає дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ПКУ.

У цьому випадку податкової накладної немає. Як заповнити графу 2 податкової накладної у такому випадку, Порядок №1307 не роз'яснює. Тому, на нашу думку, можна скористатися тим, що у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ПКУ). Тож за аналогією у графі 2 можна зазначити дати складання та порядкові номери митних декларацій, за якими було визнано податковий кредит з ПДВ.

Для впевненості у цьому питанні рекомендуємо звернутися до ДФС за отриманням індивідуальної податкової консультації відповідно до ст. 52 ПКУ.

У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладено у п. 11 Порядку №1307, у графі 4 зазначається «грн».

У графі 10 зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладено у п. 11 Порядку №1307, зазначається вартість (частина вартості) товару, на яку нараховується ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, згідно з основною ставкою ПДВ та ставкою податку 7%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладено у пункті 11 Порядку №1307, графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 11 не заповнюються. n

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

«ДК» №20 від 14.05.2018

«ДК» №20 від 14.05.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.