(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Що робити з невикористаним резервом відпусток?

Підприємство за критеріями 2017 та 2018 років належить до мікропідприємств. До 2019 р. нараховувало резерв відпусток. У 2019 р. прийнято рішення відмовитися від створення резерву відпусток. Що робити із сумою невикористаного резерву станом на 01.01.2019 р.: списати на дохід чи нараховувати відпустки в 2019 р. за рахунок резерву, а новий резерв при цьому не створювати?

Резерв відпусток є одним із видів забезпечення, а отже, його облік регулюється П(С)БО 11. Згідно з п. 4 П(С)БО 11, забезпечення — це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №19 від 13.05.2019

«ДК» №19 від 13.05.2019


The remote server returned an error: (404) Not Found.