ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Державної фіскальної служби України від 04.04.2018 р. №10248/7/99-99-18-03-01-17

Про реалізацію Закону України

Суттєво. До внесення змін до Переліку товарів, що підлягають державному контролю у разі переміщення їх через митний кордон України, митниці ДФС керуватимуться чинною редакцією цього Переліку.

! Iмпортерам харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження

З 4 квітня 2018 року набирає чинності Закон України від 18.05.2017 р. №2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин»1 (далі — Закон).

1 Див. «ДК» №16/2018. — Прим. ред.

Відповідно до цього Закону:

при ввезенні (пересиланні) на митну територію України запроваджується новий вид державного контролю товарів — державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин;

ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів із продуктами дозволяється тільки через призначені прикордонні інспекційні пости (частина п'ята статті 41);

перелік продуктів (із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД, назви та, за необхідності, інших характеристик), які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини (частина четверта статті 41 Закону);

митне оформлення вантажів із продуктами завершується лише після пред'явлення митному органу оригіналу загального ветеринарного документа на ввезення/загального документа на ввезення або внесення державним ветеринарним інспектором інформації, необхідної для митного оформлення та митного контролю вантажу, до Iнформаційно-телекомунікаційної системи компетентного органу (частина четверта статті 42, частина шоста статті 57).

Частиною п'ятою статті 319 Митного кодексу України (далі — Кодекс) (у редакції Закону, що набирає чинності з 4 квітня 2018 року) передбачено, що у пунктах пропуску через державний кордон України державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин здійснюється органом, уповноваженим на здійснення зазначеного виду державного контролю. Відповідно до Закону (ст. 1, 41) це — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

Згідно з пунктом 6 статті 319 Кодексу вичерпні переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, затверджує Кабінет Міністрів України. Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються Кабінету Міністрів України державними органами, уповноваженими здійснювати відповідний контроль.

На даний час Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. №1031 і включає товари, що підлягають при переміщенні через митний кордон України санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.

Таким чином, для забезпечення реалізації вимог Закону необхідно було привести у відповідність до зазначеного Закону постанову Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. №1031 шляхом визначення та включення до Переліку товарів, що підлягатимуть державному контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.

З урахуванням цього повідомляємо, що за інформацією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (лист від 03.04.2018 р. №602-1122-14/2246 додається), на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України, протокол №48 від 09.08.2017 р., Держпродспоживслужбою розроблено та надано до Мінагрополітики низку підзаконних актів, у тому числі ті, які регламентують здійснення нового виду контролю у призначених прикордонних інспекційних постах.

На сьогодні стан затвердження зазначених нормативно-правових актів перебуває на завершальному етапі.

Враховуючи зазначене, з метою практичного застосування положень статті 319 Кодексу, до внесення відповідних змін до Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. №1031, при здійсненні митних процедур необхідно керуватися положеннями чинної редакції цієї постанови Кабінету Міністрів України в частині здійснення державного ветеринарно-санітарного та санітарно-епідеміологічного контролю, в тому числі у формі попереднього документального контролю.

Додаток: копія листа Держпродспоживслужби на 2 арк. у 1 прим.

В. о. директора Департаменту організації митного контролю О. ЦЕНТНАРУК

«ДК» №17 від 23.04.2018

«ДК» №17 від 23.04.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.