ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Державної служби України з питань праці від 29.12.2017 р. №12291/4/4.1-ДП17

Щодо строку давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства

Суттєво. Строки застосування штрафних санкцій за порушення трудового законодавства чинним законодавством не встановлені.

! Роботодавцям

Департамент з питань праці Держпраці розглянув Ваш лист і повідомляє.

Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) передбачено, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у випадках, передбачених частиною другою статті 265 КЗпП України.

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у частині другій статті 265 КЗпП України, накладаються у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №509, відповідно до якої штрафи накладаються головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їхньої компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їхніми заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та їхніми заступниками.

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

— рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

— акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади;

— акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №295. Зазначеним Порядком не передбачено і не встановлено періоду, за який може здійснюватися інспекційне відвідування.

Статтею 16 Конвенції Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 р. №1985-IV, передбачено, що інспекції на підприємствах проводяться так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм.

Таким чином, строки застосування штрафних санкцій відповідно до частини другої статті 265 КЗпП України чинним законодавством не встановлені.

Директор I. ДЕГНЕРА

«ДК» №17 від 23.04.2018

«ДК» №17 від 23.04.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.