ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Набрав чинності Закон про стратегічну екологічну оцінку

! СГ

12.04.2018 р. в «Урядовому кур'єрі» офіційно опубліковано Закон «Про стратегічну екологічну оцінку», який вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Стратегічна екологічна оцінка — це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом'якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби — транскордонних консультацій), урахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування.

Закон уносить зміни до низки інших законів.

Так, відповідно до нового абз. 3 ч. 1 ст. 186 ЗКУ, схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці.

Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» доповнено положеннями про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до змін, унесених до Закону «Про містобудівну діяльність» (нова частина 4 статті 2), містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».

Закон України від 20.03.2018 р. №2354-VIII чинний з 12.04.2018 р.


Нові акцизні марки на деякі тютюнові вироби

! Виробникам та імпортерам тютюнових виробів

Кабмін затвердив нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром та без фільтра, цигарок).

Марки акцизного податку нового зразка запроваджуються з 1 липня 2018 року.

Крім цього, внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів та зразків марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 14.05.2015 р. №296.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. №257 чинна з 13.04.2018 р.


Недосвідченим водіям вилучені «права» не повертатимуть

! Водіям

Кабмін уніс зміну до пункту 6 Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, затвердженого постановою КМУ від 17.12.2008 р. №1086.

Згідно з новою редакцією абз. 4 п. 6 Порядку, тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування транспортним засобом (крім осіб, які отримали посвідчення водія вперше) після закінчення визначеного строку позбавлення права керування транспортним засобом, проходження в установленому порядку позачергового медичного огляду щодо придатності до керування транспортним засобом та успішного складення в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

Зміна приводить Порядок у відповідність до нововведеного абзацу 5 пункту 20 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 р. №340.

Тобто новачкам після вилучення «прав» доведеться заново проходити всю процедуру їх отримання.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. №250 чинна з 11.04.2018 р.


Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку

! Операторам, провайдерам телекомунікацій

Кабмін затвердив Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку.

Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб'єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку і замовника.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. №253 чинна з 11.04.2018 р.


Зміни в Порядку використання коштів на здешевлення агрокредитів

! Підприємствам АПК

Кабмін уніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 р. №300.

Установлено, що у 2018 році часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. №254 чинна з 11.04.2018 р.


Удосконалено Порядок координації перевірок з органами держфінконтролю

! СГ

Кабмін уніс зміни до Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. №805.

Зокрема, уточнено, що планування перевірок фінансово-господарської діяльності СГ, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, здійснюється щороку контролюючими органами та щокварталу органами державного фінансового контролю.

Проведення органами державного фінансового контролю перевірок, запланованих на I квартал наступного року, погоджується до 20 грудня поточного року з відповідними контролюючими органами.

Планування органами державного фінансового контролю перевірок на II, III і IV квартали поточного року здійснюється з урахуванням плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційному веб-сайті ДФС.

Про проведення перевірок, запланованих на II, III і IV квартали поточного року, органи державного фінансового контролю інформують відповідні контролюючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. №1109 чинна з 12.04.2018 р.

Новини підготував Андрій ПОРИТКО, головний редактор

«ДК» №17 від 23.04.2018

«ДК» №17 від 23.04.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.