(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: Перевірки .

Нові перевірки харчових продуктів

З 4 квітня 2018 року набрали чинності основні положення Закону України від 18.05.2017 р. №2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» (далі — Закон №2042).

Для операторів ринку — аж два закони!

Новий закон стосується операторів ринку харчових продуктів, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів, інших об'єктів санітарних заходів та/або кормів, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів та/або кормів.

Мета цього Закону — забезпечити відповідність харчових продуктів, інших об'єктів санітарного нагляду законодавству про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин шляхом здійснення заходів державного контролю — по суті, проведенням перевірок (інспектування та аудиту).

Але в Україні вже є нормативний документ, який забезпечує порядок дотримання законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, і стосується він також операторів ринку й потужностей (об'єкти ветеринарно-санітарного нагляду1).

I ми наголошуємо на цьому саме тому, що термін «оператор ринку харчових продуктів» визначений Законом №2042 доволі загально. Так, операторами ринку є оператор ринку харчових продуктів, оператор ринку кормів, оператор потужностей. З метою розділу VII Закону №2042 до операторів ринку також належить оператор ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження (п. 24 ч.1 ст. 1 Закону №2042).

1 Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду — товари, потужності (об'єкти), засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами та супутні об'єкти (абзац 78 ст. 1 Закону України від 25.06.92 р. №2498-XII «Про ветеринарну медицину»).

Відповідно до п. 2 ст. 1 цього Закону слід використовувати терміни, визначені іншими законами, зокрема Законом України від 23.12.97 р. №771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Так, оператор ринку харчових продуктів (далі — оператор ринку) — госпсуб'єкт, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об'єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами). До операторів ринку належать фізособи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об'єктів санітарних заходів, а також агропродовольчі ринки (п. 55 ч. 1 ст. 1 Закону №771).

Отже, кого стосується цей Закон №2042? Iдеться про відносини контролю за:

— операторами ринку, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів, інших об'єктів санітарних заходів та/або кормів, у т. ч. ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів та/або кормів;

— побічними продуктами тваринного походження, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Обидва закони не поширюються на харчові продукти, призначені (вироблені) для особистого споживання.

А сам державний контроль харчових продуктів тваринного походження та живих тварин стосується, зокрема:

— свіжого м'яса;

— контролю на бійнях та потужностях з розбирання та обвалювання м'яса;

— рибних продуктів, живих двостулкових молюсків, живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих;

— тварин, що використовуються для виробництва сирого молока та/або молозива, та господарств, де їх утримують;

— ввезення (пересилання) вантажів із продуктами на митну територію України;

Це важливо!

Тут варто бути уважними: по-перше, такий контроль здійснюватиметься на прикордонному інспекційному посту (ст. 41, 42, 46 Закону №2042), по-друге, перелік продуктів, що ввозяться, не визначений Законом №2042, а затверджується Держпродспоживслужбою (ч. 4 ст. 41), по-третє, це не стосується, зокрема, продуктів з особистого багажу пасажирів та призначених для особистого споживання ними (загальна маса/кількість яких з розрахунку на одну особу не перевищує граничних норм, затверджених КМУ), посилок, що пересилаються громадянам України, якщо надалі такі продукти не будуть використовуватись у госпдіяльності (ч. 8 ст. 41).

— вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Хто контролюватиме операторів ринку?

Тут сюрприз — за новим Законом №2042 державний контроль за харчовими продуктами, іншими об'єктами санітарних заходів здійснює Держпродспоживслужба та загадковий «компетентний орган у сфері державного контролю». Повноваження останнього визначені у ст. 7, 8 Закону. I ось що цікаво: такий компетентний орган має право передавати свої повноваження уповноваженій особі, якою можуть бути офіційні ветеринарні лікарі, уповноважені ветеринари, працівники бійні та уповноважені лабораторії (ч. 2 ст. 9 Закону №2042). Питання створення та підпорядкування цього компетентного органу залишились поза увагою цього закону.

Заходи державного контролю здійснюються у формі 1) аудиту; 2) інспектування; 3) передзабійного та післязабійного огляду; 4) відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування); 5) документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки. У межах заходів державного контролю здійснюється державний моніторинг (ч. 1 ст. 19 Закону №2042).

Фактично зазначені у п. 5 перевірки передбачені для прикордонних інспекційних постів та пунктів пропуску, і здійснюються вони державними ветеринарними інспекторами (ст. 42, 43 Закону №2042). Iнші види перевірок призначені для операторів ринку (оператор ринку харчових продуктів, кормів, потужностей, а також побічних продуктів тваринного походження). В основному йдеться про інспектування (ч. 4 ст. 19 Закону №2042), яке як вид державного контролю передбачає перевірку дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин та відповідності їх діяльності вимогам щодо: 1) гігієни; 2) плану коригувальних дій, розробленого та впровадженого оператором ринку за результатами попередніх перевірок; 3) інцидентів, пов'язаних з безпечністю харчових продуктів та/або кормів.

Iнспектування може включати в себе перевірку потужностей, прилеглої території, приміщень, обладнання та інвентарю, транспортних засобів, маркування, зовнішнього вигляду та реклами тощо.

Відповідальність

У разі вчинення оператором ринку окремих правопорушень (наприклад, визначених у п. 2 — 4, 6, 8, 9, 11, 12 ч. 1 ст. 65 Закону №2042) вперше протягом останніх 3-х років, що передують його вчиненню, оператору ринку видається припис щодо їх усунення без оформлення відповідного протоколу. Iнакше складається протокол та накладається стягнення (ч. 3, 14 ст. 66). Проте до цієї норми є претензії, тож, щоб усунути корупційну складову, законодавці вже зареєстрували законопроект, який має передати повноваження із застосування стягнень (розгляду справ про порушення цього Закону) суду.*

* http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/14536_2017.pdf.

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту (ч. 3 ст. 18 Закону) та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших установлених законом випадках. Державний контроль здійснюється на будь-якій стадії виробництва та обігу харчових продуктів та кормів. Періодичність здійснення планових заходів державного контролю кожної потужності визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу та має враховувати критерії, наведені у ч. 5 ст. 18 Закону №2042.

Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»

«ДК» №16 від 16.04.2018

«ДК» №16 від 16.04.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.