(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Різниці в обліку валютної виручки

Крім нюансів обліку КР, у цій статті розглянемо питання: чи дата одержання валюти за експортним договором однакова для бухгалтерського та податкового обліку?

Курсові різниці не згортаються

Згідно з п. 44.2 ПКУ, для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку про фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності. За правилами бухгалтерського обліку враховуються, в тому числі, і прибутки/збитки за курсовими різницями. При цьому, як зазначено в п. 3 р. IV НП(С)БО 1 та п. 6 р.1 П(С)БО 25, згортання статей доходів і витрат щодо курсових різниць є неприпустимим — на відміну від МСБО, який у випадку несуттєвості для підприємства (у межах передбаченої величини суттєвості) таких сум дозволяє подавати інформацію про прибутки та збитки від курсових різниць на нетто-основі (п. 35 МСБО 1). Курсові різниці виникають за монетарними статтями балансу. Монетарні — це статті балансу про кошти, а також про такі зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у певній сумі грошей. Якщо за статтями в іноземній валюті розрахунки проводяться в іншій формі, ніж коштами, то обрахунок курсових різниць не здійснюється.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №16 від 16.04.2018

«ДК» №16 від 16.04.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.