ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: Відпустки .

Виплата відпусткових пізніше ніж за три дні

Працівнику підприємства терміново (з наступного дня після подання заяви) необхідно піти у щорічну відпустку. Чи правомірною буде виплата відпусткових працівнику пізніше ніж за три дні за наявності угоди між працівником і роботодавцем (за заявою працівника)?

Про дату початку відпустки, встановленої графіком, як правило, працівника повідомляють не пізніше ніж за два тижні до дати виходу у відпустку (ч. 11 ст. 10 Закону про відпустки).

Зарплата за час щорічної відпустки виплачується працівникам не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч. 4 ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону про відпустки1). Йдеться про календарні дні (лист Мінпраці від 26.09.2009 р. №155/13/116-09).

1 Закон України від 15.11.96 р. №504/96-ВР «Про відпустки».

Якщо працівнику необхідно терміново піти у відпустку й немає у запасі трьох календарних днів для виплат, тут можна застосувати п. 2 ст. 7 Конвенції про оплачувані відпустки від 24.06.70 р. №132, ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. №2481-III.

Зазначається, що відпусткові виплачуються працівнику до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді між працівником та роботодавцем. Тобто можна виплатити відпусткові і в інші строки, але має обов'язково бути угода між працівником і роботодавцем. Це може бути заява працівника з проханням про виплату відпусткових коштів в інший строк, ніж зазначено у ч. 4 ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону про відпустки. Таку заяву роботодавець приймає і резолюцією на ній підтверджує свою згоду.

Також у ст. 8-1 КЗпП зазначається: якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

Таким чином, можна виплатити відпусткові пізніше ніж за три дні до початку відпустки, але за наявності угоди між працівником та роботодавцем.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №14-15 від 02.04.2018

«ДК» №14-15 від 02.04.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.