ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Очікувані зміни в СЕА ПДВ

З початку 2017 року мала місце низка новацій щодо ПДВ. Саме для їх практичного запровадження у життя треба внести зміни, зокрема, і в Порядок електронного адміністрування ПДВ1. Досить дивно, що ці зміни досі перебувають на стадії проекту2.

Як ми пам'ятаємо, з 01.01.2017 р. з'явилися спеціальні норми щодо правонаступництва від'ємного значення ПДВ та реєстраційної суми в СЕА ПДВ для реорганізованих платників ПДВ. Як і сумою накопиченого «мінусу», скористатися показником ∑ Накл правонаступнику вдасться тільки після проходження документальної податкової перевірки.

1 Затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569.

2 http://www.sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71263.html.

Платник ПДВ, який реорганізується, подає у складі декларації за останній звітний (податковий) період заяву (табл. 2 Д2), в якій зазначає суму, що підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника. Для того щоб включити суму ПК до своєї звітності, правонаступник повинен заповнити рядок 16.3 та таблицю 3 додатка Д2. А от щодо показника ∑ Накл жодних застережень немає — очевидно, ця сума автоматично втягнеться у формулу реєстраційного ліміту за підсумками проведеної перевірки, підтвердженої актом або довідкою, але конкретних строків для цього не передбачено.

Більшість технічних змін пов'язана з втратою чинності ст. 209 ПКУ та закриттям суб'єктам спецрежиму додаткових електронних рахунків, де відбувався розподіл сум ПДВ до сплати до бюджету і на спецрахунок, звідки за рахунок цих коштів сільгосппідприємства могли оплачувати закупівлю нового виробничого обладнання. На сьогодні передбачено запровадження дотаційного механізму, тож потреба у спецрахунках та додаткових електронних рахунках відпала.

Заплановано певні новації й у сплаті ПДВ на підставі поданого УР. Пункт 20 буде доповнено абзацами 3 — 6 (аналогічно до п. 200-1.6 ПКУ). Завдяки цьому у разі коли платник ПДВ подаватиме УР за попередні звітні періоди, які передбачають збільшення ПЗ, належних до сплати до бюджету, податківці вже наступного дня після подання УР подадуть Держказначейству уточнений реєстр, де буде зазначена збільшена внаслідок подання УР сума ПЗ з ПДВ. На підставі такого уточненого реєстру Держказначейство списуватиме належні кошти з ПДВ-рахунку до бюджету.

Допоки ці зміни лише у проекті, всі уточнені суми на підставі УР слід сплачувати до бюджету з поточного рахунку. По суті, ця сума, що пройде в УР через рядок 18.1, повинна бути перерахована на ПДВ-рахунок, а далі вже до бюджету. Якщо йдеться про штраф і пеню, то ці суми минають ПДВ-рахунок, а прямують одразу до бюджету.

Якщо йтиметься про УР, суть якого зводиться до зменшення додатних нарахувань, податківці також наступного робочого дня надішлють коригуючий реєстр, на підставі якого має бути відкоригована у бік зменшення сума ПЗ у раніше надісланих реєстрах. Але, увага, тут є певні умови: 1) УР має коригувати саме минулі періоди, а не останній звітний період, за який ще не погашено ПЗ перед бюджетом; 2) в обліку є залишок не сплачених до бюджету узгоджених поданою декларацією ПЗ; 3) зменшення має бути саме у межах сум залишку узгоджених ПЗ, не сплачених до бюджету.

На думку автора, тут ідеться про те, що коли попередні періоди мали суми ПЗ до сплати і вони вже погашені, а тепер, коли платник ПДВ має ПЗ до сплати за звітний період і вносяться коригування до вже закритих звітних періодів, податківці дають можливість суму несплаченого ПЗ врахувати в рахунок ПЗ за звітний період — це дозволить оперативно провести остаточний розрахунок із бюджетом і не виводити обігові кошти з підприємства. Наразі з формулювання не зовсім зрозуміло, але у разі коли сума зменшення буде більшою, ніж несплачений залишок узгоджених ПЗ, то, на нашу думку, зменшення у реєстрі буде провадитися не на всю суму, а лише у межах несплаченого залишку.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

«ДК» №13 від 27.03.2017

«ДК» №13 від 27.03.2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.