(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ТЦУ — штрафні санкції

У листі від 10.02.2017 р. №3282/7/99-99-14-01-02-17 (див. «ДК» №11/2017) головний податковий регулятор роз'яснив новації 2017 року щодо штрафних санкцій у межах трансфертного ціноутворення.

У 2017 році штрафи у межах ТЦУ дещо диференційовано та розширено. Тепер штрафні санкції розмежовані залежно від конкретного правопорушення: п. 120.3 ПКУ відповідає за неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції, а п. 120.4 ПКУ — якщо йдеться про несвоєчасне подання звіту або документації.

Новації в частині застосування штрафних санкцій подано в таблиці.

Таблиця

Штрафні санкції у межах ТЦУ

Правопорушення
Штрафна санкція
Неподання звітності про контрольовані операції 300 розмірів прожиткового мінімуму*
Увага! Окрім того, у разі неподання звітності після закінчення 30 к. д., наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (тобто у разі отримання ППР про сплату штрафу та несплати його протягом 10 к. д. з дати отримання такого рішення), додатково слід буде сплатити 5 розмірів прожиткового мінімуму* за кожен календарний день неподання звітності
Несвоєчасне подання звітності про контрольовані операції 1 розмір прожиткового мінімуму* за кожний календарний день несвоєчасного подання звітності, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму*
Неподання документації з ТЦУ 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму* за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.
Увага! Крім того, у разі неподання документації з ТЦУ після закінчення 30 к. д., наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (тобто у разі отримання ППР про сплату штрафу та несплати його протягом 10 к. д. з дати отримання такого рішення), додатково слід буде сплатити 5 розмірів прожиткового мінімуму* за кожен календарний день неподання документації
Несвоєчасне подання документації з ТЦУ 2 розміри прожиткового мінімуму* за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з ТЦУ, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму*
Недекларування контрольованих операцій 1% суми контрольованих операцій, не задекларованих у поданій звітності, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму* за всі незадекларовані контрольовані операції
Несвоєчасне декларування контрольованих операцій
(у разі подання уточнюючого звіту)
1 розмір прожиткового мінімуму* за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданій звітності, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму*
* Встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

На відміну від попередніх років, у 2017 році розмір штрафних санкцій уже орієнтується не на мінімальну зарплату, а на мінімальний прожитковий мінімум.

У коментованому листі головний податковий орган пояснює: у разі коли правопорушення буде виявлено вже в 2017 році, для розрахунку штрафних санкцій використовується прожитковий мінімум, установлений на 1 січня відповідного податкового (звітного) року, за який встановлено порушення. Тобто якщо помилка буде виявлена у звітності за 2016 рік (у самій звітності чи документації), то розмір штрафних санкцій буде кратним 1378 грн (мінімальний прожитковий мінімум на 01.01.2016 р.). Проте у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування санкцій (п. 11 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Оновленим п. 120.3 ПКУ передбачається штраф за неподання уточнюючої звітності після закінчення 30 к. д., наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (тобто у разі отримання ППР про сплату штрафу та після закінчення 10 к. д. з дати отримання такого рішення плюс ще 30 к. д. на сплату штрафу), додатково слід буде сплатити 5 розмірів прожиткового мінімуму за кожен календарний день неподання уточнюючої звітності (цей штраф окремо зазначено у таблиці). Податківці пояснюють, що йдеться про виявлені до 01.01.2017 р. правопорушення у частині неподання звіту та/або документації у межах ТЦУ (в тому числі за 2013 — 2015 роки).

Для застосування такого штрафу потрібно декілька подій: спочатку податківці мають виявити факт правопорушення , далі виноситься рішення і накладається штраф, але якщо підприємство цей штраф не сплачує протягом 40 календарних днів (10 к. д. з дати отримання такого рішення плюс ще 30 к. д. на сплату штрафу) з дати отримання рішення податківців, — і ось тільки на 41-й день податківці мають право накласти штраф на підставі абз. 6 і 7 п. 120.3 ПКУ.

Зверніть увагу!

Тепер чітко визначено, що днем виявлення контролюючим органом фактів проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ не подано, є дата складання акта документальної перевірки, в якому зафіксовано такий факт (абз. 2 пп. 39.5.1.2 ПКУ).

Податківці окремо звертають увагу на той факт, що накладення штрафів у межах абз. 2 — 4 п. 120.3 ПКУ ще не говорить, що цими штрафами податківці обмежаться, бо жодної заборони накладати після такого штрафу ще й штраф у межах абз. 6 і 7 п. 120.3 ПКУ в законодавстві не міститься. Але увага: ці штрафи накладаються не одночасно: штраф у межах абз. 6 і 7 п. 120.3 ПКУ може бути застосовано тільки після несплати підприємством штрафу протягом 40 к. д. після отримання ППР за фактом неподання звітності та/або документації.

Але навіть після отримання ППР із накладеними штрафами і їх сплати звітність та/або документацію подати все одно необхідно. Якщо платник податків оскаржував податкове повідомлення-рішення за штрафною санкцією щодо неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту), то штрафні санкції в межах дії абз. 6 і 7 п. 120.3 ПКУ можуть бути застосовані тільки після закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили (на користь контролюючого органу). У ситуації, коли звітність та/або документація буде подана тільки після застосування штрафних санкцій, встановлених абз. 6 та 7 п. 120.3 ПКУ, наявність порушення буде визначатися виходячи вже з норм п. 120.4 ПКУ як несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті. При цьому період, який буде охоплено штрафними санкціями, передбаченими п. 120.4 ПКУ, визначатиметься від граничної дати застосування штрафу за неподання звіту/документації до дати подання платником податку звіту про контрольовані операції. Тривалість цього періоду визначатиме розмір штрафних санкцій, адже штрафні санкції, встановлені п. 120.4 ПКУ, розраховуються за кожний календарний день починаючи з 01.01.2017 р.

Норми п. 11 підр. 10 розд. XX ПКУ регламентують накладення штрафу за п. 120.4 ПКУ незалежно від звітного періоду фактичного здійснення контрольованих операцій, ключовий момент — щоби правопорушення було виявлено вже в 2017 році.

Податківці пояснюють, що норми п. 120.3 та п. 120.4 ПКУ не працюють одночасно. Штрафні санкції, передбачені п. 120.4 ПКУ, застосовуються у разі, якщо на момент документальної перевірки податківці мають уточнюючий звіт із додатково задекларованими контрольованими операціями або ж звіт та/або документацію подано з порушенням термінів, визначених п. 39.4 ПКУ.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

«ДК» №11 від 13.03.2017

«ДК» №11 від 13.03.2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.