(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Як відображаються безоплатно отримані основні засоби, що надаються у безоплатне користування?

Неприбуткова організація безоплатно отримала споруду. Надалі ця споруда була безоплатно передана у користування іншій неприбутковій організації. Як такі операції відображаються у бухобліку? Чи потрібно нараховувати амортизацію?

У бухобліку у разі отримання безоплатних ОЗ дохід визнавати не потрібно. Але згідно з п. 13 Методрекомендацій з бухобліку ОЗ, на справедливу вартість такого ОЗ слід збільшити додатковий капітал. Тож будуть проведення Д-т 10 (11) — К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». Так, пунктом 10 П(С)БО 7 встановлено, що первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №10-11 від 05.03.2018

«ДК» №10-11 від 05.03.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.