ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Донарахування ЄСВ при перехідній відпустці

Працівникові, який пішов у відпустку на початку січня 2018 р., відпусткові виплачені у грудні 2017 р. У звіті з ЄСВ за грудень 2017 р. відпусткові відображені з кодом типу нарахувань «10» та періодом 01.2018. У січні у працівника лише одна робоча зміна та нарахована зарплата менша від мінімальної. Чи враховується сума відпусткових при обчисленні ЄСВ за січень?

Обов'язок нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати за основним місцем роботи також передбачено і у тому разі, коли працівник перебував частину місяця або повний місяць у оплачуваній відпустці.

У разі коли працівнику (за основним місцем роботи) до бази нарахування ЄСВ включено оплату відпустки за наступний місяць, сума ЄСВ розраховується так:

1) якщо загальна сума нарахованої зарплати та оплати частини відпустки, яка припадає на поточний місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ за цей місяць розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ, встановленої для відповідної категорії платника;

2) якщо відпустка, яка припадає на майбутній місяць, нараховується за повний місяць і сума нарахованої оплати відпустки менша за мінімальний розмір заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), то сума ЄСВ за цей місяць розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ, встановленої для відповідної категорії платника;

3) якщо відпустка, що припадає на майбутній місяць, нараховується не за повний місяць і після відпустки працівнику буде нарахована зарплата, то у поточному місяці (у якому нарахована оплата відпустки за майбутній період) ЄСВ нараховується на суму фактичної оплати відпустки за майбутній період, бо загальна сума доходу ще не є відомою. При цьому, якщо за підсумком звітного майбутнього місяця (суми оплати відпустки відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, виникає потреба донарахувати ЄСВ виходячи з мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід) (лист ДФСУ від 11.03.2015 р. №5084/6/99-99-17-03-03-15, див. «ДК» №20/2015).

Тож для визначення бази нарахування ЄСВ за січень 2018 р. суму відпусткових, виплачених у грудні 2017 р. за січень 2018 р., та суму зарплати за відпрацьовані дні січня 2018 р. слід підсумувати.

Отже, якщо зарплата працівника за відпрацьовані дні січня 2018 р. разом з відпустковими, виплаченими у грудні 2017 р. за січень 2018 р., становить менше ніж 3723,00 грн, то ЄСВ слід виплатити у розмірі, не меншому ніж 819,06 грн, тобто дотягнути ЄСВ.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №10-11 від 05.03.2018

«ДК» №10-11 від 05.03.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.