(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Члени ФГ — платники ЄСВ без права скасування?

Про особливості сплати ЄСВ членами ФГ (фермерських господарств) ми вже писали1. Нижче розглянемо окремі питання, які виникають по цій темі.

Член ФГ перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримуючи відповідну допомогу при народженні дитини. Чи є він платником ЄСВ?

Ні, такий член ФГ не є платником ЄСВ. I ось чому.

Відповідно до п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, платниками ЄСВ не є члени ФГ, які належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. А на допомогу, яка виплачується особам при народженні дитини, нараховується ЄСВ, і платниками є органи, які цю допомогу виплачують (див. п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Тобто зазначені особи належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Особливості нарахування такого ЄСВ визначені Порядком №178. Обчислення ЄСВ у цьому разі провадиться районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення (п. 4 Порядку).

Як члену ФГ знятися з реєстрації платником ЄСВ, якщо він почне належати до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, наприклад почне працювати на умовах трудового договору в іншого роботодавця?

Особливості взяття на облік та зняття з обліку членів ЄСВ встановлені ст. 5 Закону про ЄСВ. Прикро, але в цій статті Закону про зняття з обліку платників ЄСВ — членів ФГ жодного слова. Як начебто можна тільки зареєструватися, а знятися — ні. I це при тому, що особливості процедури зняття інших категорій платників Закон про ЄСВ описує.

Наприклад, зняття з обліку осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

Поглянемо, що стосовно цього зазначено в Порядку №1162, яким регламентовано облік платників ЄСВ. На жаль, в цьому Порядку про членів ФГ також жодного слова. Слід сказати, що на сайті ДФСУ розміщено проект наказу Мінфіну про внесення змін до Порядку №11622. Останній в тому числі доповнюється додатком 8 (заява форми №12-ЄСВ, яка призначена для взяття на облік членів ФГ). До речі, до моменту прийняття цих змін члени ФГ для взяття на облік подають заяву форми №1-ЄСВ. Так от, у змінах про зняття з обліку платників ЄСВ — членів ФГ також не сказано. Це означає, що на сьогодні питання зняття з обліку залишається законодавчо не врегульованим. По суті, у членів ФГ немає достатніх законних підстав знятися з обліку. У такому разі на практиці податківці можуть відмовляти членам ФГ у знятті з реєстрації. Можливо, це доведеться робити через суд.

1 Див. статтю О. Золотухіна «ЄСВ членів фермерських господарств» у «ДК» №3/2018.

2 Див. http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2018-rik/72811.html.

Тобто член ФГ має подати органу доходів і зборів заяву за формою №7-ЄСВ згідно з додатком 4 до Порядку №1162. До заяви додаються документи, які підтверджують належність члена ФГ до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. На підставі такої заяви і можуть зняти з реєстрації. Але, повторимося, прямо про це в Порядку №1162 не зазначено.

Питання це тим паче актуальне, що зараз члени ФГ кинулися шукати варіанти, яким чином можна не платити ЄСВ або платити його в якомога меншому розмірі. Один з варіантів — влаштуватися за трудовим договором на якісь півставки, де за тебе сплачуватимуть ЄСВ. I тоді на підставі п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ (член ФГ належить до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах) можна буде уникнути статусу платника ЄСВ як члена ФГ.

Фізособа внесена до складу членів ФГ (зазначена у статуті), проте фактично не бере участі у діяльності ФГ, дохід їй не виплачується. Чи може вона не реєструватися платником ЄСВ?

Погляньмо, що про це говориться в Законі про ЄСВ. Відповідно до п. 5-1 ч. 1 ст. 4 платниками ЄСВ є члени ФГ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. А відповідно до ч. 4 ст. 5 обов'язки платників ЄСВ виникають у членів ФГ з початку провадження відповідної діяльності. Це все, що є в Законі про ЄСВ стосовно нашого питання. То що ж мається на увазі під «провадженням відповідної діяльності»?

Наприклад, у ч. 1 ст. 1 Закону про ФГ сказано, що ФГ є формою підприємницької діяльності громадян. Трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів (ч. 1 ст. 27 Закону про ФГ).

З наведеного випливає, що ФГ — це, по суті, своєрідний колективний підприємець у складі членів ФГ. Якщо громадяни вступили до лав членів ФГ (колективного підприємця), то вони мають особисто брати участь в його діяльності. Тобто це колективний аналог ФОП. ФОПи, ми знаємо, мають сплачувати ЄСВ незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні, отримують вони дохід чи ні. Разом з тим і члени ФГ (якщо вони не підлягають страхуванню на інших підставах) мають сплачувати ЄСВ у розмірі, не меншому за розмір мінімального ЄСВ на місяць (див. п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). Після реєстрації ФГ члени ФГ вже набувають статусу членів ФГ, незалежно від того, працюють вони в ньому фактично чи ні. Припустімо, що члени ФГ не працюють. Яким чином слід підтвердити цей факт? Iнший нюанс: а якщо члени ФГ працюють тільки шість місяців у році. Або один працює тільки місяць, а інший — десять місяців? Знову-таки: яким чином це все буде підтверджуватися? Здебільшого це зробити неможливо. З нашого погляду, сам факт набуття членства свідчить про початок провадження відповідної діяльності всіма членами ФГ. Тобто під провадженням відповідної діяльності для всіх членів ФГ мається на увазі початок діяльності ФГ як колективного підприємця, а не початок роботи кожного окремого члена ФГ у ФГ.

Ще нюанс. Член ФГ фактично не бере участі в ФГ своєю працею, але передав ФГ у користування земельну ділянку. Можна сказати, що він бере участь у провадженні фермерської діяльності, бо використовується його земельна ділянка.

Але ж є й інша точка зору на це питання, відповідно до якої під «провадженням відповідної діяльності» мається на увазі початок діяльності в ФГ кожного конкретного члена ФГ. Тому члени ФГ, які не хочуть ставати платниками ЄСВ, можуть спробувати доводити цю точку зору. Ми, повторимося, не є її прибічниками.

ФГ зареєстроване, але не провадить діяльності. Чи повинні члени ФГ ставати платниками ЄСВ?

Питання подібне до наведеного вище. Хто і яким чином відстежуватиме початок діяльності? ФГ пройшло держреєстрацію, набуло статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Це і є достатнім фактом для початку відліку провадження фермерської діяльності. Хто з цим не згоден, може доводити протилежне. У будь-якому разі, крапку в цьому питанні можуть поставити хіба що суд або ж зміни до Закону про ЄСВ, які уточнять усі ці моменти. Але ж поки немає ані судової практики, ані змін. Свою думку ми вже висловили. Також варто замислитися над тим, чи є сенс реєструвати ФГ, яке наразі не планує працювати? Може, краще це зробити безпосередньо перед початком реальної діяльності?

Чи повинен голова ФГ ставати на облік платників ЄСВ як член ФГ?

З цього питання маємо кілька листів податкової, з яких випливає, що голова ФГ не є членом ФГ і тому не може стати на облік платником ЄСВ як член ФГ.

Наприклад, у листі ДФСУ від 03.05.2017 р. №10961/7/99-99-13-02-01-17 сказано, що в Законі про ФГ розрізняються поняття «голова фермерського господарства» та «члени фермерського господарства», які регламентуються різними статтями цього Закону. А отже, голова ФГ не є його членом і тому не може зареєструватися платником ЄСВ на добровільних засадах. Між іншим, цей лист видано торік, коли члени ФГ могли реєструватися на добровільних засадах. Але ж висновок має стосуватися і цього року. Якщо голова ФГ — не його член, то він не може зареєструватися й обов'язковим платником ЄСВ як член ФГ.

Подібний висновок читаємо і в листі ДФС від 29.01.2018 р. №300/6/99-99-13-02-01-15/IПК. Там сказано, що платниками ЄСВ є виключно члени ФГ, а якщо засновники ФГ не є членами ФГ, то вони не належать до кола платників ЄСВ, установлених п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ.

Нарешті дивимося лист ДФСУ від 17.01.2018 р. №1431/7/99-99-13-02-01-17: норма п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ не поширюється на членів ФГ, які є ФОПами, головами ФГ як юридичних осіб, так і ФОП зі статусом сімейного ФГ. Тут голів ФГ начебто названо членами ФГ, але чомусь їх віднесли до складу осіб, які не є платниками ЄСВ — членами ФГ.

Як нам ставитися до цієї думки податкової? Відразу скажемо, що ми не погоджуємося з нею. Голови ФГ є повноцінними членами ФГ. Щоб у цьому упевнитися, слід системно прочитати Закон про ФГ, а не виривати з нього окремі шматки. Ми вже вище зазначали, що ФГ — це своєрідний колективний підприємець, який складається з громадян-родичів. Усі ці громадяни і є членами ФГ. Таким чином, членство показує належність до цього колективу громадян, які своєю працею займаються фермерством.

А голова ФГ — керівник цього колективного підприємця, з числа членів ФГ. Тобто статус голови не заперечує статусу членства.

Тепер щодо системного прочитання Закону про ФГ. Візьмімо, наприклад, ст. 12 «Склад земель ФГ» Закону про ФГ. Там сказано, що до складу земель ФГ належать в тому числі земельні ділянки, які належать членам ФГ. А про землі голови нічого не сказано.

У ст. 19 «Майно ФГ» Закону про ФГ написано про право членів ФГ передавати до складеного капіталу ФГ різне майно. Про майно голови ФГ жодного слова.

Стаття 20 Закону про ФГ: член ФГ має право на отримання частки майна в разі ліквідації ФГ. Про голову знову жодного слова.

I так можемо аналізувати й далі. Проте й цього досить, щоб зрозуміти абсурдність висновків податкової. Повторимо ще раз: голова ФГ є в той самий час членом ФГ, тому має реєструватися платником ЄСВ, як і інші члени ФГ.

Але ж ми розуміємо, що на практиці з цим можуть бути проблеми. Тому радимо зробити таке.

Крок 1. Голова ФГ подає до податкової заяву на реєстрацію платником ЄСВ як член ФГ. Якщо його реєструють, все нормально, він починає сплачувати ЄСВ, як і інші члени ФГ. Відмовили в реєстрації — робить наступні кроки.

Крок 2. Подає скаргу до податкової вищого рівня, з проханням зареєструвати, чи подає позов до суду, з вимогою до податкової зареєструвати. Скаргу чи позов задоволено — добре, реєструється і сплачує ЄСВ. Ні — може перейти до наступного кроку.

Крок 3. Голова ФГ (за власним бажанням, якщо його має) укладає з податковою договір про добровільну сплату ЄСВ. Підставою для цього є ч. 1 ст. 10 Закону про ЄСВ, де сказано про право на добровільну сплату особами, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників на обов'язкових підставах.

Якщо податкова не відмовить і договір буде укладено, надалі голова сплачує ЄСВ як добровільний платник. Якщо відмовить, можна перейти до кроку 2, подавши скаргу чи позов до суду. Або перейти до наступного кроку.

Крок 4. Голова ФГ радіє своєму статусу неплатника ЄСВ. Адже у нього відкривається можливість законної, підтвердженої відмовами органу ДФС, оптимізації: на дохід, який ФГ виплачує на його користь, не має нараховуватися ЄСВ.

У будь-якому разі радимо голові ФГ зробити щонайменше перший крок, щоб мати на руках відмову податкової. Бо якщо її думка згодом зміниться, буде чим підтвердити свою невинність.

Нормативна база

  • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
  • Закон про ФГ — Закон України від 19.06.2003 р. №973-IV «Про фермерське господарство».
  • Порядок №178 — Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затверджений постановою КМУ від 02.03.2011 р. №178.
  • Порядок №1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. №1162.

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант

«ДК» №8 від 19.02.2018

«ДК» №8 від 19.02.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.