ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Коментар

До індивідуальної податкової консультації Державної податкової служби України від 12.12.2019 р. №1867/6/99-00-07-02-02-15/IПК

Резерв під знецінення запасів

В IПК ДПСУ від 12.12.2019 р. №1867/6/99-00-07-02-02-15/IПК (див. «ДК» №05/2020) податківці дійшли висновку, що якщо підприємство відповідно до обраної облікової політики застосовує резерв під знецінення запасів, то воно повинно застосовувати податкові різниці, визначені у ПКУ.

Позиція податківців

Якщо підприємство ухвалило рішення здійснювати уцінку матеріалів через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ПКУ для коригування фінансового результату до оподаткування.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №05 від 03.02.2020

«ДК» №05 від 03.02.2020


The remote server returned an error: (404) Not Found.