ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Як відновити право не застосовувати різниці

Підприємство у 2015 р. вирішило не застосовувати податкових різниць. З 2018 р. обсяг доходу перевищив 20 млн грн, і підприємство коригувало фінансовий результат до оподаткування. Дохід за 2020 рік не перевищує 40 млн грн. Чи можна не застосовувати податкових різниць? Чи треба видавати новий наказ?

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ (у редакції, чинній з 23.05.2020 р.) для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за мінусом непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 млн грн, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №03 від 18.01.2021

«ДК» №03 від 18.01.2021


The remote server returned an error: (404) Not Found.